วันอังคารที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2556


กิจกรรมสายสัมพันธ์พี่และน้อง

สายสัมพันธ์พี่และน้องปี56
กิจกรรมสายสัมพันธ์พี่และน้องปี 56 เป็นกิจกรรมของสาขาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ โดยกิจกรรมก็จะมี การบายศรีสู่ขวัญน้อง ,การบูมน้องๆ การจับสายรหัส, และการเชื่อมสายสัมพันธ์ระหว่างพี่กับน้องค่ะวันจันทร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2556

กิจกรรม การปั่นจักยาน 
กิจกรรมปั่นจักรยานเป็นส่วนหนึ่งของวิชาพลศึกษาสำหรับครุูประถมศึกษาซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้นักศึกษา
เรียนรู้เรื่องของจักรยานพาหนะที่ใช้ในกิจกรรมนี้ มีการสอนการขึ้นลงจักรยานการรักษาจักรยานการรักษาจักรยานและปั่นจักรยานนอกสถานที่ปั่นไปถ้ำเขาทะลุอุทานเขาน้อยและอีกหลายสถานที่ต่างๆบริเวณอำเภอจอมบึง
การปลูกป่าทดแทน 
การปลูกป่าทดแทน  เป็นการปลูกป่าเพื่อทดแทนป่าที่เราเอามาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ
การปลูกป่าทดแทนเป็นการรักษาผืนป่าเอาไว้ใช้ประโยชน์ในภายภาคหน้าเมื่อเวลาที่เราต้องการจะใช้เมื่อเรานำต้นไม้มาใช้ประโยชน์ตามที่เราต้องการแล้วเราก็ควรปลูกป่าทดแทนในส่วนที่เรานำเอาไปใช้ประโยชน์