วันอังคารที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2556


กิจกรรมสายสัมพันธ์พี่และน้อง

สายสัมพันธ์พี่และน้องปี56
กิจกรรมสายสัมพันธ์พี่และน้องปี 56 เป็นกิจกรรมของสาขาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ โดยกิจกรรมก็จะมี การบายศรีสู่ขวัญน้อง ,การบูมน้องๆ การจับสายรหัส, และการเชื่อมสายสัมพันธ์ระหว่างพี่กับน้องค่ะ


ภาพกิจกรรมค่ะ...
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. พี่และน้องมีความผูกพันธ์กันมากขึ้น
2. การออกกำลังกายนันทนาการทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง
3. ได้รับความสนุกสนาน ร่าเริงระหว่างพี่กับน้อง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น