วันจันทร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2556

กิจกรรม การปั่นจักยาน 
กิจกรรมปั่นจักรยานเป็นส่วนหนึ่งของวิชาพลศึกษาสำหรับครุูประถมศึกษาซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้นักศึกษา
เรียนรู้เรื่องของจักรยานพาหนะที่ใช้ในกิจกรรมนี้ มีการสอนการขึ้นลงจักรยานการรักษาจักรยานการรักษาจักรยานและปั่นจักรยานนอกสถานที่ปั่นไปถ้ำเขาทะลุอุทานเขาน้อยและอีกหลายสถานที่ต่างๆบริเวณอำเภอจอมบึงไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น