วันจันทร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2556

การปลูกป่าทดแทน 
การปลูกป่าทดแทน  เป็นการปลูกป่าเพื่อทดแทนป่าที่เราเอามาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ
การปลูกป่าทดแทนเป็นการรักษาผืนป่าเอาไว้ใช้ประโยชน์ในภายภาคหน้าเมื่อเวลาที่เราต้องการจะใช้เมื่อเรานำต้นไม้มาใช้ประโยชน์ตามที่เราต้องการแล้วเราก็ควรปลูกป่าทดแทนในส่วนที่เรานำเอาไปใช้ประโยชน์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น